01/21 18 114 info@janezdela.si

Strokovni delavci Centra Janeza Levca (CJL) smo se vrsto let srečevali s pomanjkanjem zaposlitvenih možnosti za osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju (LMDR) in drugih težje zaposljivih oseb. Z raziskavo je bila potrjena nizka stopnja zaposlenosti naših dijakov oz. mladostnikov, ki bivajo v OE DOM. Delovna okolja zahtevajo vedno več znanja, spretnosti in izkušenj, mladostniki pa niso kos hitremu delovnemu tempu, delovnim nalogam in novim socialnim situacijam. Pogosto je pri mladostnikih poleg motnje v duševnem razvoju prisotno tudi nespodbudno domače okolje, neurejene domače razmere, šibkejši socialni položaj družine, duševne motnje in druge zdravstvene težave.

Potrebe po delovni izkušnji in zaposlitvi dijakov so nas strokovne delavce CJL vodile v iskanje zaposlitvenih možnosti.  Marca 2013 smo ustanovili delovno skupino, ki je raziskala zakonske možnosti za zaposlovanje težje zaposljive populacije in kot najbolj primerno obliko prepoznala zaposlitven center (ZC). Ustanovili smo zavod Janez dela, katerega ime je bilo izbrano na podlagi predlogov otrok in mladostnikov domskih skupin CJL. Zavod je bil ustanovljen s strani Delavnega in zaposlitvenega centra Janeza Levca. Glede na to, da je večina dijakov CJL zaključila program pomočnik peka, je naša glavna dejavnost postala peka kruha ter drugih pekovskih in slaščičarskih izdelkov.

Marca 2016 smo po Pravilniku o zaposlitvenih centrih, pridobili status zaposlitvenega centra s strani Ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo. Za pridobitev statusa ZC in s tem povezano finančno pomočjo, smo morali izpolniti določene kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih omenjeni pravilnik določa. Mednje spada tudi poslovni načrt skupaj s finančni planom, ki zagotavlja pozitivno poslovanje.

Takoj po dodeljenem statusu smo zaposlili 6 oseb na zaščitenih delovnih mestih. Gre za osebe, ki so težje zaposljive in pri delu potrebujejo več podpore, v našem primeru je šlo v večini za osebe z LDMR. Sama dejavnost peke se je najprej odvijala pod okriljem kuhinje CJL, po podeljenem statusu ZC pa je postala samostojna pravna oblika zavoda.

Takoj po ustanovitvi smo začeli s sodelovati s podjetjem Hipster d.o.o. in skupaj zgradili uspešno zgodbo. To sodelovanje je nekoliko preusmerilo našo proizvodnjo, ki se tudi sicer prilagaja potrebam trga.

Klub želji, da bi zaposlili več delavcev, v letu 2018 še vedno zaposlujemo enako število oseb na zaščitenih delovnih mestih. V juniju smo se z naše male pekarnice na Karlovški cesti preseli v večje prostore v Zalog.

Dostopnost