01/21 18 114 info@janezdela.si

Naša vizija oziroma glavno vodilo še naprej ostaja zaposlovanje težje zaposljivih oseb.

Vsi se bomo še naprej trudili za pozitivno delovno klimo, saj verjamemo, da je to pogoj za uspešno poslovanje. Dobri medsebojni odnosi nas povezujejo in krepijo občutek pripadnosti našemu delu, poslanstvu, zavodu.

Pri delu ostajamo pozorni na kvaliteto narejenih proizvodov in s tem zadovoljstvo kupcev. Naročnikom se vedno prilagajamo, upoštevamo njihove predloge ter skrbimo za korektne poslovne odnose.

Dostopnost