01/21 18 114 info@janezdela.si

Delo je razdeljeno na faze, ki so enostavne, ponavljajoče, prilagojene posamezniku. V delovnem procesu sodelujejo vsi, pri čemer se upoštevajo posebnosti posameznika. Vodja proizvodnje skrbi za nemoten potek dela in je vedno na razpolago zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih.

Delo poteka pretežno v nočnem času.

Dostopnost